Учител от СУ Сатовча участва в годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по френски език

Учител от СУ Сатовча участва в годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по френски език

От 22 до 24 ноември 2019 г. в Университетски център „Бачиново“ към Югозападния университет в гр. Благоевград, се състоя годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България на тема „За повече динамика, креативност и новаторство в преподаването на френски език“.

Водещ на конференцията бе г-жа Вяра Любенова – председател на АПФБ.

На официалното откриване присъстваха: посланикът на Франция, нейно превъзходителство Флоранс Робин, посланикът на Кралство Мароко, нейно превъзходителство Закиа Ел Медауи, представители на другите посолства на франкофонските държави, г-жа Веселина Ганева, държавен експерт по образованието в МОН, г-н Ивайло Златанов, началник на Регионалното управление на образованието, инж. Румен Томов, кмет на община Благоевград, г-н Иван Стоянов, заместник областен управител, представители на издателства на учебници и френска литература и др.

Ученици от ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ поздравиха всички присъстващи на конференцията.

Чрез видеофилми, г-жа Райка Славчева представи двата проекта по програма „Еразъм+“ – „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“ на СУ Сатовча и „Мултикултурно образование“ на СНЦ „Алианс Франсез Благоевград“.

Четирима лектори от Франция проведоха обучителни ателиета, в които бяха представени и обсъдени различни иновативни методи и креативни подходи в обучението по френски език.

Тази година, по идея на френския президент Емануел Макрон, за първи път 28 ноември е обявен за международен ден на учителя по френски език.

Годишната конференция на АПФБ бе обвързана и с отбелязването на този нов световен празник на преподавателите по и на френски език.

Провеждането на това събитие повиши квалификацията на учителите и допринесе за все по-широко популяризиране на френския език.

Всички участници получиха сертификати.

Благодаря на организаторите от АПФБ, гр. София и ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, гр. Благоевград.