Информационна среща с родители по проект „Мултикултурно образование“

Информационна среща с родители по проект „Мултикултурно образование“

Във връзка с проекта „Мултикултурно образование“, програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ „Алианс Франсез – Благоевград“, г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и координатор на проекта, организира информационна среща с родителите на ученици от СУ Сатовча.

Тя представи информация за проекта „Мултикултурно образование“, включваща цели, задачи, дейности, въздействие и очаквани резултати.

Целта бе: да се създадат партньорски взаимоотношения между учители и родители за повишаване на мултикултурната комуникативна компетентност на учениците, чрез създаване на структура, основана на доброволчество; подобряване на сътрудничеството, съвместното обучение и взаимното разбирателство между учители, ученици и родители; реализиране на информационни проектни дейности, обмяна на опит, мнения.

Надяваме се, че чрез този проект ще създадем благоприятна мултикултурна образователната среда, ще реализираме различни форми на взаимодействие между родителите и екипа на проекта, ще осъществим дейности за създаване на мотивация у родителите за качествено образование на децата им.

Благодаря Ви!

Снимки

Информационна среща с родители по проект „Мултикултурно образование“ Информационна среща с родители по проект „Мултикултурно образование“ Информационна среща с родители по проект „Мултикултурно образование“ Информационна среща с родители по проект „Мултикултурно образование“ Информационна среща с родители по проект „Мултикултурно образование“ Информационна среща с родители по проект „Мултикултурно образование“