20 години Клуб за ООН

20 години Клуб за ООН

На 28.06.19 г. се проведе тържество по случай 20 години Клуб за ООН в училище Сатовча.

Гости на тържеството бяха г-н Румен Орачев - зам. кмет на община Сатовча, г-н Джеват Дунчев - директор на училището, г-жа Цветанка Янева - зам. директор на училището, г-н Калоян Шишков - почетен координатор на клуба и негов основател, учители и ученици. Тържеството беше уважено от бившите председатели - юристката Джейлян Джилджова и д-р Ахмед Странджев.

Тържеството беше изпълнено с много положителни емоции. Настоящият ръководител на клуба г-н Мирослав Камберов произнесе тържествена реч, в която беше направен анализ за работата на клуба през 20-те си години, дейностите и проектите, които клубът развива сега, както и бъдещите планове и идеи за развитие. Председателят на клуба - Красимир Джилджов (11 клас) и зам. председателя - Ели Дзаганова (11 клас), поздравиха всички гости за добре дошли.

Благодарение на презентация направена от членове на клуба и неговият ръководител, гостите видяха най-важните дейности на клуба и снимки от всяко събитие.

Клуб за ООН се гордее с 9 спечелени проекта и редица престижни участия в различни международни инициативи. Повод за гордост са и цели „три“ спечелени състезания, чрез които огромна част от учениците преминали през клуба успяха да посетят Европейският парламент в град Страсбург (2010, 2014 и 2018 г.).

През годините Клуб за ООН се е превърнал в институция, която защитава правата на децата, приема благородното задължение да разпространява и утвърждава ценностите на световната организация в областта на образованието - мир, защитени права, приемане света на другия.

Целта на Клуба през годините е запазила автентичността си и играе съществена роля за изграждане на общество, в което се зачитат и уважават човешките права, а също и човешки права, които се въвеждат в класната стая.

Формите на дейност на клуба - симулативни игри, провеждане на обучителни програми,разработване на проекти, участие в национални прояви и много други, спомагат на клуба да се утвърди.

Поздравителен адрес пристигна от д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча. Поздравления пристигнаха и от бившите председатели - Юлия Соколова, Весела Соколова и Миглена Гарова, както и от г-н Милко Сиркьов - бивш директор на училището. Специални речи поднесоха г-н Орачев, г-н Дунчев, г-н Шишков, присъстващите председатели и гостите на тържеството.

Всички гости заедно се почерпиха за празника и си пожелаха още много спечелени проекти и участия на клуба, с които всички да се гордеят.

Честит празник Клуб за ООН!