СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей

Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей

На 22.05.2019 г., в експозиционната зала на историческия музей, гр. Гоце Делчев, г-жа Райка Славчева проведе най-дългия интерактивен урок по родолюбие, посветен на „Делото на Светите братя Кирил и Методий“, които са патрон на училище Сатовча.

Темата е от годишното разпределение за часа на класа.

Чрез мултимедийна презентация, учителят запозна учениците от 8-те класове с живота и делото на славянските първоучители, разграничаване на азбуките – кирилица и глаголица, кирилицата – официален език в Европейския съюз, музикални произведения в чест на „Светите братя Кирил и Методий“.

Основните методи на преподаване бяха - задаване на въпроси, беседа, работа по групи, работа в екип, дискусия, обсъждане.

Учителят раздели учениците на групи, като задачата бе всяка група да опише картина от мултимедийната презентация, която дава представа за живота и делото на славянските първоучители.

За тази цел на бяла дъска, учениците нарисуваха дърво с разклонения, на които поставяха своите листчета. Всяка група избра говорител, който представи пред останалите ученици описанието на картините.

По атрактивен начин учениците обогатиха своите познания за културно-историческото ни минало, свързано със святото дело на нашите първоучители чрез богатата експозиция в музея от книги, учебни помагала и пособия на видни просветители, български книжовници, писатели и благодетели.

Урокът завърши с изписване на имената на глаголица и кирилица и с рецитиране на химна на българската просвета:

"Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!“

Опитът на учениците от обучение чрез групови форми създаде благоприятна предпоставка за формиране на умения за работа по групи, работа в екип и прилагане на активни методи на обучение.

След проведения урок всички ученици изразиха своите лични впечатления и ги споделиха писмено, поставяйки ги в саморъчно направена пощенска кутия.

Всички получихме специални поздравления от музейните медиатори.

Учениците поднесоха цветя пред паметника на Васил Левски, намиращ се в двора на музея, след което се отправиха за Лещен и Ковачевица.

Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – класен ръководител на 8-б клас в СУ Сатовча.

Снимки

Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей Интерактивен урок по родолюбие в историческия музей