СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Съвместна дейност в час по физическо възпитание и спорт с бъдещите петокласници

Съвместна дейност в час по физическо възпитание и спорт с бъдещите петокласници

Физическото възпитание и спорт, по-известен сред учениците като ФВС, е изключително обичан от тях предмет, в който те могат да тренират различни спортове и да се забавляват заедно със своите съученици. Той е и единственият училищен предмет, целящ да подготви децата ни за здравословен начин на живот.

Спортът в училище е важен за изграждане на здравословни навици. Модерното и качествено физическо възпитание в училищата е от ключово значение за изграждането на здравословен начин на живот, включващ редовна физическа активност и пълноценен хранителен режим. Училището трябва постоянно да разпространява посланието за нуждата от физическа активност и здравно развитие, не само чрез преподавателя по физическо възпитание, но и с помощта на учителите по останалите предмети.

Последният час по физическо възпитание и спорт г-жа Нели Коемджиева покани г-н Цанко Влайков да се запознае с учениците от четвърти клас и да постави своите изисквания при провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт през следващата учебна година. Господин Цанко Влайков подложи на тест строевата подготовка на бъдещите петокласници и те се справиха с теста отлично, защото бяха подготвени отлично от своите учители. След което учениците изиграха състезателни игри, които бяха разделени на отбори и се състезаваха за време и бързина. Всички бяха много доволни и се разделихме щастливи в очакване на лятната ваканция.

Учителите пожелаха на своите ученици весело лято!

Снимки

Съвместна дейност в час по физическо възпитание и спорт с бъдещите петокласници Съвместна дейност в час по физическо възпитание и спорт с бъдещите петокласници Съвместна дейност в час по физическо възпитание и спорт с бъдещите петокласници Съвместна дейност в час по физическо възпитание и спорт с бъдещите петокласници Съвместна дейност в час по физическо възпитание и спорт с бъдещите петокласници Съвместна дейност в час по физическо възпитание и спорт с бъдещите петокласници