СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“

Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“

eTwinning logo

Г-жа Райка Славчева и учениците от VIII б клас бяха удостоени с международен приз „Знак за качество“ за работата им по проект „Силата на женските гласове“, дейност eTwinning, програма Еразъм+, в пратньорство с Франция, Италия, Испания, Румъния, Гърция, Тунис, Република Молдова, Албания и България.

Проектът е с продължителност една година и има следните цели:

  • да изследва историята и културата на европейските страни, включени в живота и работата на жените, които имат важна роля в различните области (наука, технологии, музика, спорт, политика, социални науки, и т.н.);
  • сътрудничество с ученици и учители от страните–партньори;
  • подобряване на езиковите умения и компетенции на учениците;
  • интегриране на ИКТ в класната стая и усъвършенстване на дигиталната креативност на учениците;
  • развиване на благоприятно отношение към националното и европейското културно наследство.

Общуването с партньорите е организирано благодарение на възможностите, които предоставя TwinSpace, използвана като платформа за всички дейности по проекта и място, където се съхранява документацията (информация, снимки, видео, презентации, линкове и др.).

Този приз дава основание на ръководителя на проекта - г-жа Райка Славчева и на учениците да почувстват удовлетворение и признание от своята работа и да продължат реализирането на останалите дейности.

Снимки

Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“ Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“ Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“ Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“ Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“ Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“ Учител и ученици с международен приз за работата им по проект „Силата на женските гласове“