СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сатовча

Ден на ученическото самоуправление, 2011

Ден на ученическото самоуправление, 2011

За шести пореден път на 9 май 2011г. по идея на клуба за ООН в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" село Сатовча се проведе "Ден на ученическото самоуправление". Всеки желаещ ученик имаше възможността да изпита какво е чуството да си учител, дори и за ден.

Това се оказа едно страхотно преживяване.

Класирани ученици - учители

Начален курс:

 • I клас - Даниела Говедарова
 • II клас - Емилия Юзекчиева
 • III клас - Нашиде Юзекчиева
 • IV клас - Селвера Странджева

Среден курс

 • V клас - Мурад Шикиров
 • VIа клас - Румен Джилджов
 • VIб клас - Хасан Парушев
 • VII клас - Бетина Халачева
 • VIIIа клас - Хасан Парушев
 • VIIIб клас - Галия Копанова

Горен курс

 • IX клас - Рафие Шерифова
 • Xа клас - Найле Чаушева
 • Xб клас - Рафие Шерифова
 • XIа – Бетина Халачева
 • XIб- Селветка Заимова

Психолог - Айтен Джуджева

Ръководство на училището

 • Директор - Ани Копанова
 • Пом. директор - Гюлка Агушева

Административно управление

 • Технически секретар - Камелия Копанова
 • Библиотекар - Рафие Шишкова
 • Медицинска сестра - Кифсера Странджева

Всички класирани ученици ще получат грамоти.

Снимки

Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011 Ден на ученическото самоуправление, 2011