Дебати - "Мислене с шест шапки" на тема "Какво ми дава училището?"

Дебати -

На 22 март 2011 година (вторник) в читалището на с. Сатовча се проведоха Дебати - "Мислене с шест шапки" на тема "Какво ми дава училището?". Дебатите бяха организирани от членовете на Kлуб ООН.

Какви бяха целите на дебатите?

 • да представи училишната общност, като територия, в която се оформя цялостната личност т.е. развиващото се общество.
 • да се обсъди чрез различни гледни точки как на практика се осигурява равнопоставеност, качествено образование и как се формират ключови компетентности.
 • възможност за изява на творчески потенциал на нашите ученици в един процес на подготовка, преживяване и споделяне.
 • формиране на умения за работа в екип.
 • да се посочи предимството да се учи в СОУ Сатовча

Членовете на Клуба за ООН обявиха с голям плакат на входа на училището за предстоящото събитие. Учениците можеха да влезнат в киносалона само с билетчета, дадени им от класните ръководители, с ученическа униформа, без дъвки и телефони.

Бяха зададени 31 въпроса на участниците, свързани с ролята на училището - погледната от различни страни, от шест различни гледни точки. Участие в дебатите взеха 23-ма ученика от 9 до 12 клас, различни по пол, етническа принадлежност и религия. Участниците бяха разпределени в 6 групи, всяка с различна шапка:

 • Бяла шапка – факти - Валентина Балабанова, Сайман Займов, Галия Копанова, Алиса Хаджиева
 • Жълта шапка – оптимизъм - Ахмед Странджев, Небие Янузова, Лиляна Сафиева, Елка Каптиева
 • Червена шапка – емоции - посочва положителното и недостатъците - Цветелина Дренкова, Ани Копанова, Магдалена Качева, Айше Байрактарова
 • Черна шапка – песимизъм - Кефсера Странджева, Фатме Кальонева, Камелия Копанова, Катя Шкуртова
 • Зелена шапка – възможности - Габриела Кафадарова, Мурад Шекеров, Асибе Гарова, Нели Балабанова
 • Синя шапка – анализ

Водещ: Ани Копанова
Помощник водещ: Рафие Шерифова
Участниците се представиха много добре. Говореха ясно, подредено, защитаваха своите роли в зависимост от шапката, която носеха.
Преводачи на английски, руски и френски език: Емилия Юзекчиева, Дордана Мейзинева, Айше Гадаахмед

Охранители по време на дебатите бяха ученици от 11 клас - Мартин Моллов и Сашко Арнаудов, Тугай Метунов и Емил Синапов.
Разпоредители бяха ученици от 7 и 8 клас.
Репортерите, които през цялото време бяха много активни и снимаха всичко, бяха ученици от 9 клас.

След благополучното завършване на дебатите училишният хор поздрави всички участници, ученици и гости с няколко песни под ръководството на г-н Наум Странджев.

Мероприятието бе уважено от Красимир Попов - учител и Председател на синдиката на българските учители за област Благоевград, ученици от 8 до 12 клас както и представителни групи от 5 и 6 клас, учители, гости от село Абланица, град Разлог, град Благоевград, журналисти от телевизия "ОКО", радио Благоевград, вестник "Нова Места", както и от кмета на общината – д-р Арбен Мименов.