1ви Декември - Световен ден за борба срещу СПИН

1ви Декември - Световен ден за борба срещу СПИН

Клуб БМЧК "Дари усмивка" проведе антиспин кампания на 1 Декември 2010г. Учениците-доброволци от клуба раздаваха на всички ученици и учители от СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" червени ленти в знак на съпричастност към хората заразени с ХИВ виросът.

Голяма част от учениците станаха съпричастни към инициативата на доброволците от клуба. Те не отказваха да дадат и информация на всички заинтересовани по темата: "СПИН и начините за предпазване от него".

Клуб БМЧК

Снимки