Учителят по философия и гражданско образование Калоян Шишков отбеляза 60-та си годишнина с ново помагало

Учителят по философия и гражданско образование Калоян Шишков отбеляза 60-та си годишнина с ново помагало

На 16 април в новата многофункционална зала на СОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Сатовча, г-н Калоян Шишков представи пред ученици и учители новото си помагало "Самостоятелна подготовка за матура по философия". То е предшествано от помагалото по гражданско образование "Нови модели на гражданско поведение в българското училище" – споделен опит за използване на интерактивни методи в обучението, проведени симулативни игри и семинари по гражданско образование и др. интересни дидактически материали. Събитието по представянето на новия творчески продукт на учителя съвпадна с юбилейната му 60 – та годишнина.

Г-н Шишков красноречиво посочи причините, които са го вдъхновили да създаде наръчника за зрелостниците по философия: големият брой дванадесетокласници, които полагат втора матура по философия вече трета година и добрите резултати на учениците на зрелостния изпит. Учебното помагало е не само в помощ на зрелостниците за успешно справяне с матурата. То може да послужи за упражнение по философски цикъл (психология и логика, етика, философия) и на ученици от IX, X, XI клас, както и на учители по философия. В помагалото има поместени тестове по цитираните по-горе предмети във философски цикъл, есета на ученици от СОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Сатовча, получили отлични оценки на матурата по философия през юни 2009 година.

Калоян Шишков е завършил СУ "Св. Климент Охридски", специалност История и философия. Има 40 години педагогически стаж. Работил е като начален учител, дружинен ръководител, директор на Пионерски дом, заместник директор и учител по история и по философия. Членувал е в националната комисия за оценка на зрелостните изпитни работи по философия през юни 2008 година. Учител-новатор, той има собствени разбирания за модернизиращото се образование и за ролята на учителя в българското училище.

Г-н Шишков е участвал в множество конкурси и е печелил призови места. Едни от най-престижните му награди са: изборът за Учител на годината за 2001; високото отличие на МОН "Неофит Рилски" за 2001 и 2003 година; класирането на първо място в Националния конкурс за учители "Добри педагогически практики по гражданско образование", организиран от МОН и Националния институт по образование през 2003 г. Както сподели дългогодишният учител, най-щастливо спечеленият от него конкурс е изборът му за главен учител през месец март 2010 година.

Разбира и упражнява учителската професия не просто като професия, а като призвание, като работа, която осмисля целия му живот, цялото му съществуване на човек. Изповядва философията, че учителят трябва да бъде професионалист в работата си и да обича децата. Възприема себе си като учител - експерт и водач за децата по трудните пътеки на живота, пазител на добрата атмосфера и дисциплина в класната стая, на реда и законовите норми в училище.

Смята себе си за щастлив учител и човек, ползващ се с обичта и уважението на семейството си, деца и внуци, на възпитаници и колеги в училище. На мероприятието по представянето на помагалото негови колеги и ученици засвидетелстваха своето признание към успехите на г-н Шишков в личен и професионален план.

Нека му е честита юбилейната годишнина и да реализира нови професионални изяви на учителското поприще!